Профил на купувача

CCF_000165

CCF_000164

CCF_000166

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.