„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ ЗА 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.